Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Tekovská hvezdáreň v Leviciach

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
150 872 €
Neobežný majetok
128 593 €
Obežný majetok
20 605 €
Časové rozlíšenie súčet
1 673 €
Pasíva
150 872 €
Vlastné imanie
4 776 €
Záväzky celkom
127 118 €
Časové rozlíšenie súčet
18 978 €
Výnosy
158 149 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 288 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 €
Náklady
156 245 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
152 143 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 103 €
Zisk
1 903 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 903 €
Adresa
Ulica:Sokolovská 21
Obec:93401 Levice
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36102806
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:72 190 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Odvetvie:Odborné, vedecké a technické činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby