Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Tekovská knižnica v Leviciach

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
314 068 €
Neobežný majetok
238 759 €
Obežný majetok
68 879 €
Časové rozlíšenie súčet
6 429 €
Pasíva
314 068 €
Vlastné imanie
-2 558 €
Záväzky celkom
312 486 €
Časové rozlíšenie súčet
4 140 €
Výnosy
530 651 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
16 694 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 €
Náklady
531 672 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
515 744 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
15 929 €
Zisk
-1 021 €
Daň z príjmov
1 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 022 €
Adresa
Ulica:Ul. A. Sládkoviča 2
Obec:93468 Levice
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36102814
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:91 010 Činnosti knižníc a archívov
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby