Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sociálne služby Myjava, n. o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
69 305 €
Neobežný majetok
10 819 €
Obežný majetok
58 296 €
Časové rozlíšenie súčet
190 €
Pasíva
69 305 €
Vlastné imanie
14 864 €
Záväzky celkom
30 244 €
Časové rozlíšenie súčet
24 197 €
Výnosy
381 340 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
43 226 €
Výnosy z finančnej činnosti
335 635 €
Náklady
359 035 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
350 396 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
8 582 €
Zisk
22 305 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
22 305 €
Adresa
Ulica:Nám. M. R. Štefánika 560/4
Obec:90701 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Myjava
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36119610
Právna forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:28.11.2003
SK NACE:88 910 Denná starostlivosť o deti
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby