Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času Dubnica nad Váhom

Náklady spolu
282 428 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
261 933 €
93 %
93 %
Osobné náklady
189 866 €
72 %
86 %
Mzdové náklady
135 133 €
52 %
62 %
Sociálne poistenie
48 406 €
18 %
21 %
Zákonné sociálne poistenie
46 295 €
18 %
21 %
Ostatné sociálne poistenie
2 111 €
1 %
0 %
Sociálne náklady
5 631 €
2 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
5 631 €
2 %
2 %
Spotrebované nákupy
41 435 €
16 %
6 %
Spotreba materiálu
27 178 €
10 %
4 %
Spotreba energie
14 258 €
5 %
2 %
Služby
26 429 €
10 %
5 %
Ostatné služby
15 316 €
6 %
3 %
Opravy a udržiavanie
10 856 €
4 %
2 %
Cestovné
63 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
4 203 €
2 %
2 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 203 €
2 %
1 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 203 €
2 %
1 %
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
0 €
0 %
0 %
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
20 034 €
7 %
7 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
18 779 €
94 %
98 %
Náklady z odvodu príjmov
18 779 €
94 %
94 %
Finančné náklady
1 255 €
6 %
2 %
Ostatné finančné náklady
1 255 €
6 %
2 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby