Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 919 660 €
Neobežný majetok
5 670 830 €
Obežný majetok
244 049 €
Časové rozlíšenie súčet
4 772 €
Pasíva
5 919 660 €
Vlastné imanie
260 903 €
Záväzky celkom
4 469 700 €
Časové rozlíšenie súčet
1 189 050 €
Výnosy
2 149 440 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 256 650 €
Výnosy z finančnej činnosti
892 790 €
Náklady
2 053 620 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 038 410 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
15 211 €
Zisk
95 816 €
Daň z príjmov
488 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
95 328 €
Adresa
Ulica:Hviezdoslavovo nám. 7
Obec:02601 Dolný Kubín
Okres:Dolný Kubín
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36145106
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1999
SK NACE:91 020 Činnosti múzeí
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby