Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Spolu majetok
2 285 580 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 956 209 €
86 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 956 209 €
100 %
100 %
Stavby
1 928 501 €
99 %
87 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
22 729 €
1 %
3 %
Umelecké diela a zbierky
4 979 €
0 %
0 %
Obežný majetok
294 297 €
13 %
15 %
Finančné účty súčet
272 704 €
93 %
95 %
Bankové účty
272 704 €
93 %
91 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
13 727 €
5 %
1 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
13 727 €
5 %
1 %
Zásoby súčet
7 310 €
2 %
2 %
Materiál
7 310 €
2 %
2 %
Pohľadávky spolu
556 €
0 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
556 €
0 %
3 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
493 €
0 %
0 %
Ostatné pohľadávky
61 €
0 %
1 %
Iné pohľadávky
2 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
35 074 €
2 %
0 %
Náklady budúcich období
35 074 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby