Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola Jána Poschla

Spolu majetok
327 073 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
320 483 €
98 %
83 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
320 483 €
100 %
100 %
Stavby
314 307 €
98 %
75 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 175 €
2 %
3 %
Obežný majetok
5 872 €
2 %
16 %
Finančné účty súčet
5 268 €
90 %
95 %
Bankové účty
5 040 €
86 %
87 %
Ceniny
228 €
4 %
1 %
Pohľadávky spolu
604 €
10 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
604 €
10 %
3 %
Pohľadávky voči zamestnancom
604 €
10 %
0 %
Iné pohľadávky
0 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
718 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období
718 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby