Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

FK DAC 1904, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 324 900 €
Neobežný majetok
1 157 130 €
Obežný majetok
1 062 520 €
Časové rozlíšenie súčet
105 247 €
Pasíva
2 324 900 €
Vlastné imanie
438 963 €
Záväzky celkom
1 354 330 €
Časové rozlíšenie súčet
531 606 €
Výnosy
5 229 940 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
5 228 870 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 065 €
Náklady
5 187 890 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
5 179 370 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
8 522 €
Zisk
42 045 €
Daň z príjmov
-40 607 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
82 652 €
Adresa
Ulica:Štúrova 1090/7
Obec:92901 Dunajská Streda
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dunajská Streda
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36233846
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.9.1999
SK NACE:93 190 Ostatné športové činnosti
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby