Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

FK DAC 1904, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 840 747 €
Neobežný majetok
1 561 930 €
Obežný majetok
1 095 832 €
Časové rozlíšenie súčet
182 985 €
Pasíva
2 840 747 €
Vlastné imanie
555 435 €
Záväzky celkom
1 715 406 €
Časové rozlíšenie súčet
569 906 €
Výnosy
6 426 421 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
6 422 885 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 536 €
Náklady
6 357 446 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
6 316 530 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
40 916 €
Zisk
68 975 €
Daň z príjmov
41 802 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
27 173 €
Adresa
Ulica:Štúrova 1090/7
Obec:92901 Dunajská Streda
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dunajská Streda
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:36233846
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.9.1999
SK NACE:93 190 Ostatné športové činnosti
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby