Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s. r. o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
9 423 043 €
Neobežný majetok
4 342 956 €
Obežný majetok
5 058 756 €
Časové rozlíšenie súčet
21 331 €
Pasíva
9 423 043 €
Vlastné imanie
3 084 445 €
Záväzky celkom
6 308 498 €
Časové rozlíšenie súčet
30 100 €
Výnosy
4 456 049 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
4 455 929 €
Výnosy z finančnej činnosti
120 €
Náklady
4 446 832 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 418 424 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
28 408 €
Zisk
9 217 €
Daň z príjmov
4 492 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 725 €
Adresa
Ulica:Vajanského 2116/16
Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nové Mesto nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36310743
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2000
SK NACE:35 300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Odvetvie:Dodávka energií

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby