Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 299 742 €
Neobežný majetok
4 067 276 €
Obežný majetok
229 457 €
Časové rozlíšenie súčet
3 009 €
Pasíva
4 299 742 €
Vlastné imanie
-171 093 €
Záväzky celkom
503 582 €
Časové rozlíšenie súčet
3 967 253 €
Výnosy
757 010 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
757 010 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
896 453 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
882 329 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
14 124 €
Zisk
-139 443 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-139 443 €
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
Adresa
Ulica:Letisko
Obec:01341 Dolný Hričov
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:66 %
Základné údaje
IČO:36426032
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.1.2005
SK NACE:52 230 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby