Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica Snina, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 092 546 €
Neobežný majetok
610 822 €
Obežný majetok
1 471 557 €
Časové rozlíšenie súčet
10 167 €
Pasíva
2 092 546 €
Vlastné imanie
470 777 €
Záväzky celkom
1 188 512 €
Časové rozlíšenie súčet
433 257 €
Výnosy
8 190 980 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
8 190 980 €
Náklady
8 175 354 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
8 169 139 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 215 €
Zisk
15 626 €
Daň z príjmov
11 797 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 829 €
Adresa
Ulica:Sládkovičova 300/3
Obec:06901 Snina
Okres:Snina
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Snina
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36509108
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:13.9.2005
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby