Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
16 074 645 €
Neobežný majetok
12 461 885 €
Obežný majetok
3 582 467 €
Časové rozlíšenie súčet
30 293 €
Pasíva
16 074 645 €
Vlastné imanie
12 365 499 €
Záväzky celkom
3 709 146 €
Výnosy
10 698 030 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
10 688 675 €
Výnosy z finančnej činnosti
9 355 €
Náklady
9 820 249 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
9 784 161 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
36 088 €
Zisk
877 781 €
Daň z príjmov
188 371 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
689 410 €
Adresa
Ulica:Janka Kráľa 122
Obec:94901 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitra
Podiel:51 %
Základné údaje
IČO:36550604
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:10.12.2002
SK NACE:35 300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Odvetvie:Dodávka energií

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby