Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ENERGO-SK, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 138 557 €
Neobežný majetok
873 334 €
Obežný majetok
262 750 €
Časové rozlíšenie súčet
2 473 €
Pasíva
1 138 557 €
Vlastné imanie
-32 461 €
Záväzky celkom
512 389 €
Časové rozlíšenie súčet
658 629 €
Výnosy
2 598 028 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 597 798 €
Výnosy z finančnej činnosti
230 €
Náklady
3 032 153 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 029 322 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 831 €
Zisk
-434 125 €
Daň z príjmov
10 517 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-444 642 €
Adresa
Ulica:Novozámocká 220
Obec:94901 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36565482
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:4.11.2004
SK NACE:35 300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Odvetvie:Dodávka energií

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby