Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
583 417 340 €
Neobežný majetok
561 184 415 €
Obežný majetok
21 330 152 €
Časové rozlíšenie súčet
902 773 €
Pasíva
583 417 340 €
Vlastné imanie
262 655 604 €
Záväzky celkom
91 752 789 €
Časové rozlíšenie súčet
229 008 947 €
Výnosy
109 378 594 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
109 355 405 €
Výnosy z finančnej činnosti
23 189 €
Náklady
107 341 858 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
106 665 507 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
676 351 €
Zisk
2 036 736 €
Daň z príjmov
751 454 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 285 282 €
Adresa
Ulica:Komenského 50
Obec:04248 Košice - Sever
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košice - Sever
Podiel:20 %
Základné údaje
IČO:36570460
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:2 000 - 2 999
Dátum vzniku:1.5.2003
SK NACE:36 001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby