Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
18 345 953 €
Neobežný majetok
5 464 287 €
Obežný majetok
12 481 409 €
Časové rozlíšenie súčet
400 257 €
Pasíva
18 345 953 €
Vlastné imanie
4 230 706 €
Záväzky celkom
14 115 158 €
Časové rozlíšenie súčet
89 €
Výnosy
60 972 839 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
60 972 130 €
Výnosy z finančnej činnosti
709 €
Náklady
59 815 874 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
59 703 298 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
112 576 €
Zisk
1 156 965 €
Daň z príjmov
264 008 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
892 957 €
Adresa
Ulica:Partizánska cesta 5
Obec:97401 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:11 %
Základné údaje
IČO:36644030
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:1 000 - 1 999
Dátum vzniku:1.1.2006
SK NACE:36 001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby