Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
12 726 938 €
Neobežný majetok
4 099 246 €
Obežný majetok
8 622 703 €
Časové rozlíšenie súčet
4 989 €
Pasíva
12 726 938 €
Vlastné imanie
7 298 278 €
Záväzky celkom
5 428 660 €
Výnosy
17 500 805 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
17 500 805 €
Náklady
16 918 674 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
16 892 061 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
26 613 €
Zisk
582 131 €
Daň z príjmov
83 418 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
498 713 €
Adresa
Ulica:Majerská cesta 94
Obec:97496 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36836567
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:21.9.2007
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby