Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Divadlo Jonáša Záborského

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
11 274 429 €
Neobežný majetok
10 799 712 €
Obežný majetok
460 165 €
Časové rozlíšenie súčet
14 553 €
Pasíva
11 274 429 €
Vlastné imanie
461 293 €
Záväzky celkom
10 381 307 €
Časové rozlíšenie súčet
431 829 €
Výnosy
3 611 262 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
504 405 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 106 857 €
Náklady
3 596 352 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 583 151 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
13 201 €
Zisk
14 910 €
Daň z príjmov
11 468 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 441 €
Adresa
Ulica:Námestie legionárov 6
Obec:08161 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:37783432
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.7.1999
SK NACE:90 010 Scénické umenie
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby