Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Divadlo Jonáša Záborského

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
10 453 643 €
Neobežný majetok
9 966 082 €
Obežný majetok
483 185 €
Časové rozlíšenie súčet
4 377 €
Pasíva
10 453 643 €
Vlastné imanie
519 001 €
Záväzky celkom
9 539 894 €
Časové rozlíšenie súčet
394 748 €
Výnosy
3 419 159 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
223 387 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 195 773 €
Náklady
3 460 373 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 457 710 €
Zisk
-41 214 €
Daň z príjmov
5 681 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-46 895 €
Adresa
Ulica:Námestie legionárov 6
Obec:08161 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37783432
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.7.1999
SK NACE:90 010 Scénické umenie
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby