Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď

Spolu majetok
658 670 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
560 241 €
85 %
90 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
560 241 €
100 %
100 %
Stavby
517 204 €
92 %
83 %
Pozemky
33 051 €
6 %
13 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 985 €
2 %
3 %
Obežný majetok
97 719 €
15 %
9 %
Finančné účty súčet
93 278 €
95 %
90 %
Bankové účty
90 812 €
93 %
87 %
Výdavkový rozpočtový účet
2 282 €
2 %
1 %
Príjmový rozpočtový účet
184 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
4 240 €
4 %
6 %
Materiál
4 240 €
4 %
6 %
Pohľadávky spolu
201 €
0 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
201 €
0 %
4 %
Ostatné pohľadávky
195 €
0 %
1 %
Iné pohľadávky
6 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
710 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období
710 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby