Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
42 049 428 €
Neobežný majetok
38 515 176 €
Obežný majetok
3 534 251 €
Pasíva
42 049 428 €
Vlastné imanie
536 387 €
Záväzky celkom
40 859 283 €
Časové rozlíšenie súčet
653 758 €
Výnosy
15 120 177 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 731 279 €
Výnosy z finančnej činnosti
13 388 898 €
Náklady
14 751 692 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
13 003 904 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 747 788 €
Zisk
368 484 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
368 484 €
Adresa
Ulica:Bulharská 39
Obec:91853 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:37847783
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:1.1.2004
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby