Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
53 198 309 €
Neobežný majetok
50 687 474 €
Obežný majetok
2 485 723 €
Časové rozlíšenie súčet
25 112 €
Pasíva
53 198 309 €
Vlastné imanie
-170 043 €
Záväzky celkom
52 771 953 €
Časové rozlíšenie súčet
596 399 €
Výnosy
17 533 181 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 458 381 €
Výnosy z finančnej činnosti
14 958 581 €
Náklady
18 013 729 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
15 733 178 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 280 551 €
Zisk
-480 547 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-480 547 €
Adresa
Ulica:Bulharská 39
Obec:91853 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37847783
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:1.1.2004
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby