Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov

Spolu majetok
682 719 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
521 507 €
76 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
521 507 €
100 %
100 %
Stavby
245 789 €
47 %
87 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
207 741 €
40 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
67 976 €
13 %
3 %
Obežný majetok
128 153 €
19 %
15 %
Finančné účty súčet
119 311 €
93 %
95 %
Bankové účty
119 305 €
93 %
91 %
Príjmový rozpočtový účet
6 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
8 842 €
7 %
2 %
Materiál
8 842 €
7 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
33 060 €
5 %
0 %
Náklady budúcich období
33 060 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby