Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov

Náklady spolu
1 658 164 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 623 648 €
98 %
97 %
Osobné náklady
1 241 041 €
76 %
81 %
Mzdové náklady
904 115 €
56 %
59 %
Sociálne poistenie
303 279 €
19 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
295 162 €
18 %
20 %
Ostatné sociálne poistenie
8 117 €
0 %
0 %
Sociálne náklady
33 647 €
2 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
33 647 €
2 %
2 %
Služby
214 449 €
13 %
4 %
Ostatné služby
200 290 €
12 %
2 %
Opravy a udržiavanie
14 158 €
1 %
2 %
Spotrebované nákupy
116 800 €
7 %
11 %
Spotreba materiálu
74 688 €
5 %
8 %
Spotreba energie
42 112 €
3 %
3 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
31 670 €
2 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
31 670 €
2 %
1 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
19 688 €
1 %
3 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 688 €
1 %
2 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 688 €
1 %
2 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
34 517 €
2 %
3 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
34 046 €
99 %
95 %
Náklady z odvodu príjmov
34 046 €
99 %
91 %
Finančné náklady
471 €
1 %
5 %
Ostatné finančné náklady
471 €
1 %
5 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby