Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Spolu majetok
183 586 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
142 925 €
78 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
142 925 €
100 %
100 %
Stavby
137 581 €
96 %
74 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 344 €
4 %
3 %
Obežný majetok
40 661 €
22 %
15 %
Finančné účty súčet
39 081 €
96 %
93 %
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
35 215 €
87 %
2 %
Ceniny
3 237 €
8 %
2 %
Bankové účty
627 €
2 %
87 %
Výdavkový rozpočtový účet
2 €
0 %
1 %
Pohľadávky spolu
1 580 €
4 %
4 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
1 580 €
4 %
0 %
Ostatné pohľadávky
1 580 €
4 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby