Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3

Spolu majetok
810 587 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
684 598 €
84 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
684 598 €
100 %
100 %
Stavby
623 771 €
91 %
82 %
Pozemky
60 826 €
9 %
14 %
Obežný majetok
114 596 €
14 %
8 %
Finančné účty súčet
100 329 €
88 %
87 %
Bankové účty
100 329 €
88 %
84 %
Pohľadávky spolu
12 111 €
11 %
7 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
12 111 €
11 %
6 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
11 193 €
10 %
1 %
Ostatné pohľadávky
918 €
1 %
3 %
Zásoby súčet
2 156 €
2 %
6 %
Materiál
2 156 €
2 %
6 %
Časové rozlíšenie súčet
11 393 €
1 %
1 %
Náklady budúcich období
11 393 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby