Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 102 530 €
Neobežný majetok
1 271 534 €
Obežný majetok
1 366 781 €
Časové rozlíšenie súčet
464 215 €
Pasíva
3 102 530 €
Vlastné imanie
516 280 €
Záväzky celkom
2 442 074 €
Časové rozlíšenie súčet
144 175 €
Výnosy
7 866 393 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
7 788 609 €
Výnosy z finančnej činnosti
13 794 €
Náklady
8 110 496 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
7 962 774 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
147 721 €
Zisk
-244 103 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-244 103 €
Adresa
Ulica:Huncovská 1788/42
Obec:06001 Kežmarok
Okres:Kežmarok
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Kežmarok
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:37886436
Právna forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:14.4.2004
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby