Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
17 100 181 €
Neobežný majetok
11 714 635 €
Obežný majetok
5 364 141 €
Časové rozlíšenie súčet
21 405 €
Pasíva
17 100 181 €
Vlastné imanie
8 222 651 €
Záväzky celkom
3 633 636 €
Časové rozlíšenie súčet
5 243 894 €
Výnosy
21 957 467 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
18 306 174 €
Výnosy z finančnej činnosti
880 666 €
Náklady
20 686 313 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
20 567 786 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
108 891 €
Zisk
1 271 154 €
Daň z príjmov
3 735 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 267 420 €
Adresa
Ulica:Obrancov mieru 510/3
Obec:06401 Stará Ľubovňa
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:37886851
Právna forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:4.8.2005
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby