Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 463 859 €
Neobežný majetok
1 182 729 €
Obežný majetok
278 094 €
Časové rozlíšenie súčet
3 036 €
Pasíva
1 463 859 €
Vlastné imanie
70 235 €
Záväzky celkom
1 388 523 €
Časové rozlíšenie súčet
5 100 €
Výnosy
4 307 997 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 378 894 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 929 102 €
Náklady
4 226 724 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 215 524 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
11 201 €
Zisk
81 272 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
81 272 €
Adresa
Ulica:Jabloňová 1351
Obec:96001 Zvolen
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37890115
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.9.2002
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby