Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 439 414 €
Neobežný majetok
1 923 948 €
Obežný majetok
512 477 €
Časové rozlíšenie súčet
2 989 €
Pasíva
2 439 414 €
Vlastné imanie
172 372 €
Záväzky celkom
2 107 683 €
Časové rozlíšenie súčet
159 359 €
Výnosy
3 885 933 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
789 668 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 096 266 €
Náklady
4 007 826 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 004 264 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 562 €
Zisk
-121 893 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-121 893 €
Adresa
Ulica:Jabloňová 1351
Obec:96001 Zvolen
Okres:Zvolen
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37890115
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.9.2002
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby