Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
90 163 144 €
Neobežný majetok
88 191 634 €
Obežný majetok
1 968 445 €
Časové rozlíšenie súčet
3 066 €
Pasíva
90 163 144 €
Vlastné imanie
940 051 €
Záväzky celkom
88 786 720 €
Časové rozlíšenie súčet
436 374 €
Výnosy
19 911 628 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 206 675 €
Výnosy z finančnej činnosti
18 704 953 €
Náklady
19 995 000 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
19 994 949 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
51 €
Zisk
-83 372 €
Daň z príjmov
640 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-84 013 €
Adresa
Ulica:Brnianska 1997/3
Obec:91105 Trenčín
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:37915568
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:1.1.2004
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby