Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
123 507 000 €
Neobežný majetok
119 710 000 €
Obežný majetok
3 742 210 €
Časové rozlíšenie súčet
55 338 €
Pasíva
123 507 000 €
Vlastné imanie
-506 602 €
Záväzky celkom
81 403 400 €
Časové rozlíšenie súčet
42 610 700 €
Výnosy
35 550 700 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
7 033 930 €
Výnosy z finančnej činnosti
28 516 700 €
Náklady
33 768 100 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
26 828 000 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 940 100 €
Zisk
1 782 540 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 782 540 €
Adresa
Ulica:Jesenná 14
Obec:08005 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:37936859
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.12.2003
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby