Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
154 525 864 €
Neobežný majetok
150 241 781 €
Obežný majetok
4 216 232 €
Časové rozlíšenie súčet
67 851 €
Pasíva
154 525 864 €
Vlastné imanie
2 638 713 €
Záväzky celkom
112 067 947 €
Časové rozlíšenie súčet
39 819 204 €
Výnosy
35 165 803 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
731 306 €
Výnosy z finančnej činnosti
34 434 497 €
Náklady
32 641 955 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
32 037 106 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
604 849 €
Zisk
2 523 848 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 523 848 €
Adresa
Ulica:Jesenná 14
Obec:08005 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:37936859
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.12.2003
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby