Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola ul. Jurkovičova 17, v Prešove

Náklady spolu
1 072 867 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 008 431 €
94 %
93 %
Osobné náklady
774 281 €
77 %
79 %
Mzdové náklady
548 894 €
54 %
58 %
Sociálne poistenie
188 691 €
19 %
19 %
Zákonné sociálne poistenie
188 691 €
19 %
19 %
Sociálne náklady
36 696 €
4 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
36 696 €
4 %
2 %
Spotrebované nákupy
148 322 €
15 %
14 %
Spotreba materiálu
94 318 €
9 %
9 %
Spotreba energie
54 004 €
5 %
5 %
Služby
42 047 €
4 %
4 %
Opravy a udržiavanie
27 439 €
3 %
2 %
Ostatné služby
14 608 €
1 %
2 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
30 244 €
3 %
3 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 244 €
3 %
2 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 244 €
3 %
2 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
10 557 €
1 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
10 557 €
1 %
0 %
Dane a poplatky
2 979 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
2 979 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
64 436 €
6 %
7 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
61 996 €
96 %
97 %
Náklady z odvodu príjmov
61 996 €
96 %
93 %
Finančné náklady
2 440 €
4 %
3 %
Ostatné finančné náklady
2 440 €
4 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby