Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Petra Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmany Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výnosy spolu
282 104 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 046 €
0 %
3 %
Tržby za vlastné výkony a tovar
1 020 €
98 %
73 %
Tržby za vlastné výrobky a služby
1 020 €
98 %
72 %
Tržby z predaja služieb
1 020 €
98 %
72 %
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
25 €
2 %
22 %
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
25 €
2 %
22 %
Výnosy z finančnej činnosti
2 €
0 %
65 %
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
281 056 €
11 662 074 %
149 %
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
261 137 €
10 835 565 %
128 %
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
12 393 €
514 220 %
15 %
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
7 126 €
295 692 %
1 %
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
400 €
16 598 %
0 %
Výnosové úroky
2 €
100 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby