Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
74 703 800 €
Neobežný majetok
70 414 800 €
Obežný majetok
4 277 960 €
Časové rozlíšenie súčet
11 103 €
Pasíva
74 703 800 €
Vlastné imanie
2 686 060 €
Záväzky celkom
69 884 096 €
Časové rozlíšenie súčet
2 133 680 €
Výnosy
19 001 600 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
4 517 060 €
Výnosy z finančnej činnosti
254 €
Náklady
19 477 600 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
19 351 100 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
126 476 €
Zisk
-475 994 €
Daň z príjmov
6 645 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-482 639 €
Adresa
Ulica:Martina Rázusa 1137/104
Obec:01001 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:42054575
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:1.11.2006
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby