Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
88 418 471 €
Neobežný majetok
80 626 540 €
Obežný majetok
7 780 714 €
Časové rozlíšenie súčet
11 217 €
Pasíva
88 418 471 €
Vlastné imanie
6 533 892 €
Záväzky celkom
79 714 043 €
Časové rozlíšenie súčet
2 170 536 €
Výnosy
24 240 716 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
6 512 151 €
Výnosy z finančnej činnosti
495 €
Náklady
21 991 056 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
21 597 191 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
393 864 €
Zisk
2 249 660 €
Daň z príjmov
5 430 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 244 230 €
Adresa
Ulica:Martina Rázusa 1137/104
Obec:01001 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42054575
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:1.11.2006
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby