Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Spolu majetok
220 142 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
182 517 €
83 %
90 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
182 517 €
100 %
100 %
Stavby
167 008 €
92 %
83 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 509 €
8 %
3 %
Obežný majetok
37 625 €
17 %
9 %
Finančné účty súčet
18 241 €
48 %
90 %
Bankové účty
18 241 €
48 %
87 %
Pohľadávky spolu
14 672 €
39 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
14 672 €
39 %
4 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
14 671 €
39 %
1 %
Iné pohľadávky
0 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
4 712 €
13 %
6 %
Materiál
4 712 €
13 %
6 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby