Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola

Náklady spolu
385 501 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
361 780 €
94 %
93 %
Osobné náklady
282 733 €
78 %
79 %
Mzdové náklady
202 555 €
56 %
58 %
Sociálne poistenie
66 324 €
18 %
19 %
Zákonné sociálne poistenie
66 324 €
18 %
19 %
Sociálne náklady
13 854 €
4 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
13 854 €
4 %
2 %
Spotrebované nákupy
57 135 €
16 %
14 %
Spotreba materiálu
42 400 €
12 %
9 %
Spotreba energie
14 735 €
4 %
5 %
Služby
12 916 €
4 %
4 %
Ostatné služby
12 650 €
3 %
2 %
Opravy a udržiavanie
266 €
0 %
2 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
8 699 €
2 %
3 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 699 €
2 %
2 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 699 €
2 %
2 %
Dane a poplatky
298 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
298 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
23 720 €
6 %
7 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
22 331 €
94 %
97 %
Náklady z odvodu príjmov
22 331 €
94 %
93 %
Finančné náklady
1 390 €
6 %
3 %
Ostatné finančné náklady
1 390 €
6 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby