Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
7 483 290 €
Neobežný majetok
7 278 101 €
Obežný majetok
204 980 €
Časové rozlíšenie súčet
209 €
Pasíva
7 483 290 €
Vlastné imanie
-100 121 €
Záväzky celkom
7 577 855 €
Časové rozlíšenie súčet
5 556 €
Výnosy
5 293 531 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 563 088 €
Výnosy z finančnej činnosti
28 €
Náklady
5 246 081 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 746 806 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 499 275 €
Zisk
47 451 €
Daň z príjmov
5 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
47 446 €
Adresa
Ulica:Tatranská 25
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42093937
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2007
SK NACE:74 900 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
Odvetvie:Odborné, vedecké a technické činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby