Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
11 028 708 €
Obežný majetok
150 201 €
Časové rozlíšenie súčet
2 755 293 €
Pasíva
11 028 708 €
Vlastné imanie
-140 817 €
Záväzky celkom
8 409 586 €
Časové rozlíšenie súčet
2 759 939 €
Výnosy
5 774 957 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 724 735 €
Výnosy z finančnej činnosti
20 €
Náklady
5 827 087 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 366 591 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 377 029 €
Zisk
-52 130 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-52 133 €
Adresa
Ulica:Tatranská 25
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42093937
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2007
SK NACE:74 900 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
Odvetvie:Odborné, vedecké a technické činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby