Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
11 652 €
Obežný majetok
10 936 €
Časové rozlíšenie súčet
717 €
Pasíva
11 652 €
Vlastné imanie
380 €
Záväzky celkom
11 272 €
Výnosy
215 359 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 809 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 €
Náklady
213 361 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
208 756 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 604 €
Zisk
1 998 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 998 €
Adresa
Ulica:Ul. F. Hečku 25
Obec:93447 Levice
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42115469
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:3.9.2007
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby