Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 740 672 €
Neobežný majetok
1 350 591 €
Obežný majetok
387 836 €
Časové rozlíšenie súčet
2 245 €
Pasíva
1 740 672 €
Vlastné imanie
95 167 €
Záväzky celkom
1 634 417 €
Časové rozlíšenie súčet
11 088 €
Výnosy
4 556 209 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 011 598 €
Výnosy z finančnej činnosti
23 €
Náklady
4 534 338 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 601 840 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
932 497 €
Zisk
21 872 €
Daň z príjmov
4 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
21 867 €
Adresa
Ulica:P.O.Hviezdoslava č. 66
Obec:95501 Topoľčany
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42118727
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.4.2008
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby