Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 407 464 €
Neobežný majetok
1 112 289 €
Obežný majetok
286 613 €
Časové rozlíšenie súčet
8 562 €
Pasíva
1 407 464 €
Vlastné imanie
16 885 €
Záväzky celkom
1 365 738 €
Časové rozlíšenie súčet
24 841 €
Výnosy
3 352 579 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
665 146 €
Výnosy z finančnej činnosti
20 €
Náklady
3 335 100 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 679 595 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
655 505 €
Zisk
17 479 €
Daň z príjmov
3 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
17 476 €
Adresa
Ulica:Družstevnícka 22
Obec:93480 Levice
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42119383
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.7.2008
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby