Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 784 640 €
Neobežný majetok
1 375 610 €
Obežný majetok
396 741 €
Časové rozlíšenie súčet
12 293 €
Pasíva
1 784 640 €
Vlastné imanie
23 613 €
Záväzky celkom
1 689 590 €
Časové rozlíšenie súčet
71 435 €
Výnosy
3 345 940 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
515 245 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 830 700 €
Náklady
3 343 300 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 249 990 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
93 317 €
Zisk
2 640 €
Daň z príjmov
9 881 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-7 241 €
Adresa
Ulica:SNP 30
Obec:90028 Ivanka pri Dunaji
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:42128919
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.2008
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby