Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 338 969 €
Neobežný majetok
1 678 397 €
Obežný majetok
645 938 €
Časové rozlíšenie súčet
14 633 €
Pasíva
2 338 969 €
Vlastné imanie
11 925 €
Záväzky celkom
2 104 312 €
Časové rozlíšenie súčet
222 732 €
Výnosy
5 080 878 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
509 671 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 571 208 €
Náklady
5 044 825 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 944 911 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
99 915 €
Zisk
36 054 €
Daň z príjmov
7 190 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
28 864 €
Adresa
Ulica:SNP 30
Obec:90028 Ivanka pri Dunaji
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42128919
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.2008
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby