Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA" (skratka ZOS "NEZÁBUDKA")

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 367 510 €
Neobežný majetok
1 308 480 €
Obežný majetok
58 314 €
Časové rozlíšenie súčet
716 €
Pasíva
1 367 510 €
Vlastné imanie
7 819 €
Záväzky celkom
1 359 691 €
Výnosy
1 434 597 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
476 443 €
Výnosy z finančnej činnosti
958 155 €
Náklady
1 438 467 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
957 733 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
480 734 €
Zisk
-3 869 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 869 €
Príjmy474,8 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA" (skratka ZOS "NEZÁBUDKA")
priemer odvetvia*
Výdavky839,6 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
50,7 %
Tovary a služby
31,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,3 %
Bežné transfery
0,4 %
Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA" (skratka ZOS "NEZÁBUDKA")
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hurbanova 621/13
Obec:90701 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Myjava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42149762
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2009
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby