Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 146 €
Obežný majetok
4 146 €
Pasíva
4 146 €
Vlastné imanie
3 846 €
Záväzky celkom
300 €
Výnosy
7 075 €
Výnosy z finančnej činnosti
7 075 €
Náklady
6 747 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
6 339 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
408 €
Zisk
328 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
328 €
Adresa
Ulica:Hlavná 73
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:42231779
Právna forma:Záujm. združ. práv.osôb
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:13.7.2011
SK NACE:94 992 Činnosti záujmových organizácií
Odvetvie:Ostatné činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby