Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola služieb a lesníctva

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 086 702 €
Neobežný majetok
2 778 627 €
Obežný majetok
294 124 €
Časové rozlíšenie súčet
13 951 €
Pasíva
3 086 702 €
Vlastné imanie
3 993 €
Záväzky celkom
3 030 309 €
Časové rozlíšenie súčet
52 400 €
Výnosy
3 121 018 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
197 664 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 923 353 €
Náklady
3 122 703 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 996 744 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
125 958 €
Zisk
-1 685 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 685 €
Adresa
Ulica:Kolpašská 1586/9
Obec:96956 Banská Štiavnica
Okres:Banská Štiavnica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42317673
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.9.2014
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby