Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

K 13 - Košické kultúrne centrá

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
27 015 742 €
Neobežný majetok
26 688 856 €
Obežný majetok
320 352 €
Časové rozlíšenie súčet
6 534 €
Pasíva
27 015 742 €
Vlastné imanie
137 757 €
Záväzky celkom
26 877 811 €
Časové rozlíšenie súčet
174 €
Výnosy
5 044 691 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
425 748 €
Výnosy z finančnej činnosti
345 €
Náklady
5 040 468 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
5 034 398 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 069 €
Zisk
4 223 €
Daň z príjmov
1 119 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 104 €
Príjmy2,8 mil. €
Granty a transfery
85,6 %
Nedaňové príjmy
14,4 %
K 13 - Košické kultúrne centrá
priemer odvetvia*
Výdavky2,8 mil. €
Tovary a služby
59,2 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
28,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
10,4 %
Kapitálové výdavky
1,7 %
Bežné transfery
0,2 %
K 13 - Košické kultúrne centrá
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kulturpark, Kukučínova 2
Obec:04001 Košice - Juh
Okres:Košice IV
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košice (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42323975
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.10.2013
SK NACE:68 320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby